Team Building

Desde Tramuntana Aventura oferim les millors activitats per a explotar les qualitats dels membres de la teua empresa. Creiem que el Team Building és una ferramenta vital per a ajudar a crear un ambient de treball positiu, crear vincles entre treballadors i, en definitiva, aconseguir que la teua empresa s’enfortisca gràcies a esta unió.

Els beneficis d’utilitzar el Team Building com a ferramenta, són els següents:

  • Augmenta la motivació i l’actitud positiva dels empleats d’una organització.
  • Al traure els empleats del seu entorn habitual de treball, afavorix a disminuir l’absentisme laboral i fa que disminuïsca la desmotivació laboralment i augmente la resistència a l’estrés.
  • Millora les habilitats de lideratge i la capacitat de delegar responsabilitats.
  • Fomenta el treball en equip estimulant la confiança en un mateix i en els altres membres del grup, potenciant així l’esperit del treball en equip. Açò s’aconseguix a través de la comunicació i  integració entre diferents àrees i membres d’una mateixa organització. Es tracta de treballadors que passen més hores del dia entre ells que amb les seues pròpies famílies o amics, per la qual cosa és de vital importància que hi haja un bon ambient de treball i cohesió entre ells.
  • Fomentar el creixement personal i professional augmentant la seua creativitat i la seua capacitat de resoldre problemes, aprenent a identificar clarament els objectius i les metes. A més milloren l’enginy davant de situacions de pressió i canvi.
  • Identificar fortaleses i debilitats dins d’un equip, observant de forma lúdica, en quines qüestions fallen i en quins destaquen més.

Si creus que és el moment d’utilitzar esta ferramenta amb la teua empresa, posa’t en contacte amb nosaltres, crearem el pla idoni per a una jornada inoblidable.

Sol·licitar pressupost sense compromís