Olimpiades en la platja

Les Olimpíades de la Platja consistixen a realitzar diferents proves per equips, enfront d’un meravellós escenari: el Mar Mediterrani.

En les proves, s’assignaran diversos equips que competiran entre si, els quals obtindran punts segons el temps invertit en la realització de les distintes proves.

A mesura que vaja transcorrent l’activitat, els equips s’ajuntaran, formant grups encara més grans, amb l’objectiu final de què el grup prenga consciència d’unitat.

Es finalitzarà amb una prova en què tots els participants formaran un sol grup, i junts perseguiran un objectiu comú: la conquista de les Olimpíades de la Platja.

En aquesta activitat volem potenciar el sentiment d’equip, reforçar la unitat i que tots i cada un dels participants aporten les seues millors qualitats pel bé de l’equip final, en el que no hauran rivals, si no companys de la seua mateixa empresa.

Sol·licitar pressupost sense compromís