Esta activitat és especial per a grans grups, ja siga per a dinamitzar la inauguració d’algun parc, recinte, complex esportiu, centre juvenil o per a celebrar alguna festa o esdeveniment de caràcter patronal, local o nacional.

A causa de les característiques especials de muntatge, este rocòdrom es pot ubicar en qualsevol lloc que així ho estime convenient el client, ja que les dimensions del mateix no són excessivament grans i es necessita aproximadament un espai d’uns 16 metres quadrats per a la seua base.

El fàcil muntatge del mateix i sobretot la seguretat dels seus ancoratges (d’acord amb la normativa vigent en treballs verticals) , convertix esta activitat en un esdeveniment molt atractiu, en el que aproximadament en una hora de funcionament, puguen arribar a pujar-se en la mateixa entorn dels 70-80 usuaris.

Una altra faceta interessant que té el rocòdrom és la superació de l’individu al realitzar este tipus d’activitat, en la qual la dificultat se la posa cada u, al triar una o altra via d’escalada. Una altra cosa que fa molt atractiu el rocòdrom, és la tirolina, per la que poden descendir els participants que han arribat al màxim alt.

Hi ha la possibilitat de muntar dos estructures unides per un pont tibetà, amb la sol·licitud prèvia i estudi detallat de l’entorn i de les necessitats d’instal·lació.

Tarifes

Per mitjà de sol·licitud de pressupost indicant:

  • Nom i cognoms o Raó Social.
  • Número de telèfon de contacte i correu electrònic.
  • Lloc, data i horari de l’activitat.
Sol·licitar pressupost sense compromís